środa, 13 listopada 2013

Studia, praca, kompetencje...

Kompetencje poszukiwane na szybko zmieniającym się światowym rynku pracy

Czy możliwa jest prognoza kompetencji, które będą oczekiwane od pracowników za 5-10 lat? Czy można przewidzieć, w jakim kierunku rozwinie się gospodarka i już teraz pracować nad umiejętnościami, które mogą zagwarantować pracownikom zatrudnienie w przyszłości? Autorzy raportu Future work skills 2020 twierdzą, że jest to możliwe. Przeprowadzili oni prognozę (metodą foresight) dla gospodarki światowej, identyfikując sześć pól – motorów zmiany, które będą miały największy wpływ na kształtowanie się rynku pracy. Na ich podstawie zidentyfikowali dziesięć najbardziej poszukiwanych kompetencji. Zdaniem autorów, czynniki mające wpływ na zmianę rynku pracy to: wydłużająca się oczekiwana długość życia, wzrost użytkowania maszyn wykonujących powtarzające się rutynowe czynności, świat zmierzający w stronę systemu, który można zaprogramować, środowisko nowych mediów komunikacji, wzrost znaczenia dużych ustrukturyzowanych organizacji oraz postępująca globalizacja. Na podstawie powyższych czynników zidentyfikowano dziesięć kompetencji potrzebnych pracownikom, aby odnaleźć się na rynku pracy przyszłości. Są to:
  1. Zdolność do wyciągania ukrytych sensów, głębszego znaczenia – ta zdolność zyska na wartości, gdy proste powtarzalne procesy będą mogły być wykonywane przez maszyny. Nie będą one jednak radziły sobie z interpretacją ukrytej treści, rozumieniem faktów, tak koniecznym w procesie podejmowania decyzji. Maszyny bazują na możliwości analizowania danych, dokonywania obliczeń wielokrotnie złożonych równań, jednakże mogą to robić tylko na podstawie zaprogramowanych wcześniej wzorów. 
  2. Inteligencja społeczna – możliwość komunikacji z innymi na poziomie emocjonalnym.
    Pomimo że staramy się zaprojektować maszyny, które będą w stanie odczytywać nasze emocje, ich zdolność do rozpoznawania uczuć jest ograniczona. Jest to kompetencja typowo ludzka, wykształcona przez tysiące lat współżycia w grupach. Dzięki niej jesteśmy zdolni odczytywać emocje innych osób z tonu ich głosu, mimiki twarzy czy gestów.
  3. Myślenie narracyjne i zdolność do adaptacji – zdolność do myślenia i dochodzenia do rozwiązań, które nie podlegają ścisłym, określonym regułom; reakcja na nietypowe sytuacje czy tworzenie czegoś wymagającego kreatywności, czego maszyny nie potrafią. David Autor badał polaryzację ofert pracy w Stanach Zjednoczonych oraz związany z nią zanik zadań pośrednich, czyli rutynowych, polegających na stosowaniu określonych reguł. Doszedł on do wniosku, że jedną z przyczyn tej polaryzacji jest możliwość zaprogramowania maszyny tak, aby stosując ściśle określone reguły wykonywała powierzone jej zadania (Autor, 2010). Można z tego wysnuć wniosek, że w przyszłości coraz więcej zadań wykonywanych dzisiaj przez pracowników będzie mogło być realizowane przez maszyny. Dlatego też pracownik jutra będzie musiał się przestawić z wykonywania swoich zadań według ściśle określonych reguł na pracę z zadaniami wymagającymi adaptacji do nowych nietypowych sytuacji, zdarzeń nieprzewidywalnych czy też myślenia abstrakcyjnego, z którym maszyny nie będą sobie w stanie poradzić, bo nie wszystko można zaprogramować. CZYTAJ WIĘCEJ...
Na podstawie:

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz