Kontakt

Adres:
ul. A. Mickiewicza 51, 70-385 Szczecin

Telefon:
880-761-965

e-mail: 
osrodekrejs@gmail.com

Jak dojechać?:

Darowizny na działalność statutową:
numer konta do wpłat: 
Volkswagen Bank 
74 2130 0004 2001 0347 3915 0001
kwota darowizn w 2020 r. to 152 380,00 zł.
Cele na jakie otrzymane darowizny zostały przeznaczone, wg sfer działalności pożytku publicznego to:
  • działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży,
  • wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz