Kontakt


Telefon: 880-761-965 (dyrektor akademika)
 
E-mail: osrodekrejs@gmail.com
 
Darowizny na działalność statutową. Numer konta do wpłat: 
 
Volkswagen Bank 
74 2130 0004 2001 0347 3915 0001
 
 
 
Kwota darowizn w 2020 r. to 152 380,00 zł. 
Cele na jakie otrzymane darowizny zostały przeznaczone, wg sfer działalności pożytku publicznego to: działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży,wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz