poniedziałek, 3 marca 2014

Dobre lektury - kim jest człowiek, Bóg, Kościół?


1. Życie Chrystusa

JAN PAWEŁ II. Jan Paweł 11 o życiu Chrystusa
św. AUGUSTYN, Komentarz do Ewangelii św. Jana
św. GRZEGORZ WIELKI, Homilie na Ewangelie
św. JAN CHRYZOSTOM, Homilie na ewangelie według św. Mateusza (dwie części)
WILLAM, Franciszek Michał, Życie Jezusa
FERNANDEZ CARVAJAL, Francisco, Życie Jezusa według Ewangelii (3 tomy)
św. TOMASZ Z AKWINU, Złoty łańcuch (Catena aurea)
FERNANDEZ-CARVAJAL, Francisco, Życie Chrystusa według Ewangelii

2. Pasja Chrystusa

św. ALFONS MARIA LIGUORI, Medytacje Pasyjne
FERNANDEZ- CARVAJAL, Francisco, Czego pragniesz Ty. Jezu... (inny tytuł: Rozważania wielkopostne)
św. TOMASZ MORUS, Traktat o smutku, znużeniu, strachu i modlitwie Chrystusa, zanim Go pojmano (w Morus. Człowiek światowy, str. 61-105)

3. Modlitwa myślna

LUNA, Francisco, Jak się modlić
św. ALFONS MARIA LIGUORI, Umiłowaniu Jezusa Chrystusa w życiu codziennym, lub Stając przed Bogiem
CANALS, Salvador, Rozważania ascetyczne,
LUDWIK z Granady. Abyś nic zapomniał że jesteś chrześcijaninem
BOY LAN, Eugene. Modlitwa myślna

4. Szóste przykazanie

SORIA, José Luis, Szóste przykazanie
KONGREGACJA ds. WIARY, Deki. Persona humana (29 XII 1975r.)
OROZCO. Antonio, Wstydliwość
PAPIESKA RADA ds. RODZINY, Ludzka plciowość: prawda i znaczenie. Wskazania dla wychowania w rodzinie (8 XII 1995r.)
JAVALOYES, Juan José, Wychowywać do miłości

5. Życie Św. Josemarii

VAZQUEZ DE PRADA, Andres, Założyciel Opus Dei. Biografia Josemarii Escrivy
BERNAL, Salvador, Szkic biografii założyciela Opus Dei
SORIA. José Luis, Mistrz dobrego humoru
GONDRAND. Francois, Śladami Boga
CAVALLERI, Cesare, Alvaro del Portillo. O Założycielu Opus Dei,
ECHEVARRIA, Javier, Wspomnienie o świętym Josemarii Escrivie. założycielu OpusDei
URBANO, Pilar. Człowiek z Villa Tevere
DOLZ, Michele, Moia Matko Kościół. Życie Josemarii Escrivy, Założyciela Opus Dei
VAN DER AARDWEG, Gerard, Świeci się nie skarżą.
WILLIAM Franciszek Michał, Życie Maryi Matki Jezusa

6. Matka Boża

SIOSTRA ŁUCJA, Siostra Lucia mówi o Fatimie
SUAREZ, Federico, Maryja Dziewica Pani nasza
MARDEGAN, Andrea, Kontemplować Chrystusa oczami Maryi. Medytacje różańcowe
św. ALFONS MARIA LIGUORI, Wysławianie Maryi
JAN PAWEŁ II, Enc. Redemptons Mater
JAN PAWEŁ II, Katechezy Maryjne
TROCHU, Francis, Święta Dcmadeta Soubirous

7. Człowiek i grzech

św. AUGUSTYN, Wyznania
URTEAGA, Jesús, Wady świętych
HAHN, Scott i Kimberly, W domu najlepiej
TISSOT, Joseph, Sztuka korzystania z własnych błędów

8. Pierwsi chrześcijanie

URTEAGA, Jesús, Chrześcijanie, do boju
ZESPÓŁ AUTORÓW, Pierwsi świadkowie, albo Ojcowie Apostolscy (zawierają niektóre z najważniejszych tekstów z pierwszych chrześcijan)
JAN PAWEŁ II, Wierze w Kościół (szczególnie części VI i VIII)
PERO-SANZ, José Miguel, Izydor Zorzano

9. Spowiedź

LUNA, Francisco, Jak sie dobrze spowiadać
FERNANDEZ-C AR V AJ Al.. Francisco. Jak dobrze skorzystać ? kierownictwa duchowego,
JAN PAWEŁ II, Ad. Ap. Reconciliatio et Paenitentia
MARCHIORO Raimondo, Spowiedź sakramentalna

10. Credo

Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego
Katechizm Kościoła Katolickiego
św. TOMASZ Z AKWINU, Wykład pacierza
św. TOMASZ Z AKWINU, O wierze
KNOX, Ronald. Ukryty strumień
JAN PAWEŁ II. Przekroczyć próg nadziei
LORDA, Juan Luis, Moralność, sztuka życia
SHEED, Frank J., Teologia dla początkujących
JAN PAWEŁ II, pięć tomów nauczań o Wierzę
TRESE, Leo, W co wierzymy

11. Ascetyka

TANQUEREY. O, Zarys Teologii ascetycznej i mistycznej,.
GARRIGOU LAGRANGE, Trzy okresy życia wewnęntrznego
św. FRANSISZEK SALEZY, Filotea cz\ li Droga do życia pobożnego
PELCZAR, św. Józef Sebastian, Życie duchowe

12. Duch Święty

JAN PAWEŁ II, Wierzę w Ducha Świętego
RIAUD, Alexis. O Działaniu Ducha Świętego w naszych duszach
LEON XIII, Ene. Divinum illud munus
DAUJAT, Jean. Łaska i my
VALLE, Francisca Javiera del, Decenarium. Dziesięć dni ku czci Ducha Świętego.

13. Apostolstwo świeckich

CHAUTARD, J.B., Dusza apostolstwa
JAN PAWEL II, Ene. Redemptoris missio
LORDA. Juan Luis, Być chrześcijaninem(1 i 2)
14. Autobiografie świętych

św. TERESA OD JEZUSA, Księga życia, lub Księga Fundacji, lub Droga doskonałości
św. TERESA OD DZIECIĄTKA JEZUS, Dzieje duszy

15. Na temat Opus Dei

GOMEZ PEREZ, Rafael, Opus Dei. Próba wyjaśnienia
BIURO INFORMACYJNE OPUS DEI W POLSCE, Stowarzyszenie Kapłańskie Świętego Krzyża
WICEPOSTULACJA OPUS DEI W POLSCE, W drodze na ołtarze. Josemaria Escrivade Balaguer
ROMANO, Giuseppe, Opus Dei. Posłannictwo, inicjatywy, ludzie
TOURNEAU, Dominique le, Czym jest Opus Dei. Pax
HAHN, Scott, Zwyczajna praca, nadzwyczajna łaska. Moja duchowa droga z Opus Dei. Salwator. Kraków 2009.

16. Msza Święta

PAWEŁ VI. Enc. Misterium Fidei
SUAREZ, Federico. Ofiara ołtarza
LUNA, Francisco, Co to jest Msza Święta
FERNANDEZ-CARVAJAL, Francisco, Zostań ze mną. Panie, wyd. AA, Kraków 2005.

17. Małżeństwo i rodzina

PAWEŁ VI, Enc. Humanae vitae
JAN PAWEŁ II. Ad. Ap. Familiaris consortio
JAN PAWEŁ II, Enc. Evangelium  vitae
JAN PAWEŁ II, List do rodzin KONGREGACJA ds. WIARY, Instr. Donum vitae
CATTANEO, Arturo, ...i żyli długo i szczęśliwie
CAROL. Antoni, Inżynieria miłości
Papieska Rada ds. Rodziny, Rodzina, małżeństwo i „wolne związki"
VAZQUEZ, Antonio, Małżeństwo na nowe czasy; Szczęśliwi w małżeństwie,
SARMIENTO. Augusto, Małżeństwo chrześcijańskie

18.   Nauka społeczna Kościoła

Kompendium nauki społecznej Kościoła
JAN PAWEŁ II. Enc. Centesimus annus
JAN PAWEŁ II. Enc. Sollicitudo rei socialis

19. Święci

JAN PAWEŁ II, Ad. Ap. Redemptoris custos (o świętym Józefie)
JAN PAWEŁ II, Dar i tajemnica
TROCHU Francis. Święta Bernadetta Soubirous
 HERRAN, Laurentino M., Św. Józef, maż wiary. Sw. Józef w nauczaniu bł. Josemani Escrivy
MONGE, Miguel Angel, Aleksja

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz