czwartek, 12 września 2013

The GRADE pomaga w świadomych wyborach zawodowych


Jak czytamy w Rzeczpospolitej "Polska szkoła bezrobotnych" w Polsce potrzeba programów kształtujących świadomy wybór ścieżki zawodowej. Jedną z ideii kluczowych The GRADE jest przygotowanie do właściwego doboru studiów i kształtowania odpowiednich nawyków.


Jakie koszty z tego tytułu ponosi polska gospodarka, nie wiadomo. Takie straty oszacowali natomiast Brytyjczycy, którzy wyliczyli, że nieprzemyślane wybory edukacyjne i zawodowe kosztują ich ok. 200 mln funtów rocznie.
To dlatego w 2012 r. na brytyjskie szkoły nałożono obowiązek zagwarantowania każdemu uczniowi indywidualnych konsultacji z doradcą zawodowym. Wzorcowy program w tym zakresie prowadzą Finowie, którzy swoim uczniom w wieku 14–16 lat oferują 76 godzin lekcyjnych, w czasie których analizowane są ich umiejętności. Uczniowie zapoznają się z perspektywami przyszłej edukacji, ze specyfiką poszczególnych zawodów i sektorów gospodarki. Fińscy doradcy zawodowi obserwują postępy ucznia w nauce i odgrywają istotną rolę przy jego wyborze szkoły średniej.
Podobnie jest w Danii, Szwecji, Kanadzie, Norwegii czy Niemczech, gdzie zajęcia dotyczące przyszłości zawodowej są dla uczniów obowiązkowe. Dla porównania – odsetek bezrobotnych w wieku 25–29 w Finlandii wynosi 8,7 proc., w Kanadzie 7,8 proc.  Średnio w krajach o rozwiniętym systemie szkolnego doradztwa zawodowego jest to według danych OECD ok. 9 proc.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz