poniedziałek, 17 marca 2014

1 procent podatku - odpis podatku na Stowarzyszenie - Szczecin


Przekaż 1 podatku Szczecin 2014 na programy edukacyjne w Pomorskim Stowarzyszeniu Promocji Nauki.

Jak przekazać 1 procent podatku:

  1. Skorzystaj z programu w internecie: http://www.e-pity.pl/program-pity-2013-online0000104625
  2. Lub wpisz ręcznie numer
    KRS: 0000104625
  3. Poleć nam znajomym (wyślij e-mail, zadzwoń, przekaż ulotkę dostępną w Rejsie)Informacji udzieła Łukasz
t. 91 487 24 38Krok po kroku jak rozliczyć swój PIT i przekazać 1%

KROK 1. Wybór organizacji pożytku publicznego
Podatnik sam wybiera organizację pożytku publicznego, której chce przekazać 1% swojego podatku. 

KROK 2. Wypełnienie zeznania rocznego PIT
Przekazanie przez podatnika swojego 1% jest niezwykle proste. Wystarczy wypełnić odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT-36, PIT-37, PIT-28, PIT-36L, PIT-38).
Po wyliczeniu, ile podatku należy zapłacić w bieżącym roku, w rubryce zatytułowanej “Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP)” wpisuje się numer organizacji, pod jakim widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym czyli KRS: 0000104625

W polu „Wnioskowana kwota” wpisać należy kwotę, którą podatnik chce przekazać dla OPP, nie może ona jednak przekraczać 1 % podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

KROK 3. Rubryka “Cel szczegółowy”
Podatnik w składanym przez siebie zeznaniu podatkowym może podać dodatkowe informacje, które w jego ocenie mogą mieć wpływ na rozdysponowanie przez organizację pożytku publicznego pieniędzy z 1%.

KROK 4. Wyrażenie zgody na udostępnienie danych

Podatnik ma prawo wyrazić zgodę na podanie swych danych osobowych (imienia, nazwiska oraz adresu) organizacji pożytku publicznego, której przekazuje 1% swojego podatku

KROK 5. Przekazanie pieniędzy przez Urząd Skarbowy do wybranej OPP
Pieniądze – 1% podatku należnego – na konto wybranej organizacji przekaże urząd skarbowy do lipca/sierpnia roku podatkowego, w którym jest składane zeznanie podatkowe.
Podatnik nie może podzielić swojego 1% między kilka organizacji.
Źródło: www.1procent.szczecin.eu/krok-po-kroku-jak-rozliczyc-swoj-pit-i-przekazac-1/PYTANIA:

Najczęstsze pytania z 1procent.szczecin.eu
1. Czy przekazywanie 1% na wybraną organizację pożytku publicznego jest obowiązkowe?

Nie jest obowiązkowe. Każdy podatnik ma możliwość a nie obowiązek przekazania swojego 1% z podatku na wybraną organizację do tego uprawnioną.

2. Czy przekazanie 1% wyklucza odliczanie darowizn od dochodu?

Nie wyklucza. W zeznaniu podatkowym możemy skorzystać z odliczenia od dochodu z tytułu dokonanych darowizn oraz wypełnić wniosek o przekazanie jednego procenta naszego podatku na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego.

3. Czy osoba prawna również może przekazać jeden procent swojego podatku?

Nie może. Jeden procent swojego podatku mogą przekazać jedynie osoby fizyczne.

4. Jakie warunki należy spełnić, by przekazać jeden procent na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego?

Podatnik musi być osobą fizyczną, samodzielnie złożyć zeznanie podatkowe zachowując termin złożenia, wypełnić odpowiednią cześć zeznania podatkowego oraz wskazać kwotę nieprzekraczającą jeden procent podatku należnego.

5. W jakim następuje przekazanie kwoty z 1% na rzecz organizacji pożytku publicznego.

Kwoty z 1% przekazywane są w trzecim i czwartym miesiącu po terminie składania zeznań podatkowych ( lipiec- sierpień)

6. Gdzie znaleźć informacje o organizacjach pożytku publicznego?

Informacje o organizacjach pożytku publicznego znajdują się w zakładce „lista organizacji”. W celu ułatwienia wyboru na stronie zamieszczona została wyszukiwarka, w której organizacje można wyszukiwać poprzez nazwę, numer KRS czy w oparciu o kategorię.

7. Na rzecz jakich organizacji mogę przekazać 1% swojego podatku?

Jeden procent podatku dochodowego można odpisać tylko na rzecz organizacji, które mają status organizacji pożytku publicznego.

8. Czy przekazując OPP 1% podatku ponosi się dodatkowe koszty?
Nie. Przekazanie 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego nie zwiększa podatku.

9. Jaka jest maksymalna kwota wpłaty na rzecz organizacji pożytku publicznego?

Nie ma żadnych ograniczeń. Odliczyć można jednak nie więcej niż 1% należnego podatku.Brak komentarzy:

Prześlij komentarz